Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Positive Productions Oy, Y-tunnus: 2355279-9
Salomonkatu 17 A 12.krs, 00100 HELSINKI

Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava

Rekisterin nimi

posp.fi -palvelun (Palvelu) asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi ja Palvelun tuottamiseksi.

Rekisterinpitäjän puolesta tietoja voivat käsitellä myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit, joille rekisterinpitäjä on ulkoistanut toimintojaan.

Markkinointi

Rekisteröidyn yhteystietoja voidaan käyttää myös Palveluun liittyvään markkinointiin ja kyselyihin.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä itseään koskevien tietojen käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla kiellosta markkinointiviestien yhteydessä olevien ohjeiden mukaan tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Käyttäjän yksilöintitiedot: nimi, osoite, yhteystiedot
  • Yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteystiedot, yhteyshenkilö
  • Asiakkuuteen, sopimussuhteeseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itsensä tallentama kirjanpitoaineisto

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän itsensä Palveluun tallentamat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta ulkopuolisille.

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja säilytetään EU-tietosuojavaatimusten ja hyvien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Palvelinympäristönä käytetään 24/7 valvottuja, suojattuja ja auditoituja datakeskuksia sekä verkkoa. Tiedonvälitys käyttäjien ja palvelimen välillä tehdään suojatusti. Tietoihin pääsy vaatii kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Pääsy tietoihin on annettu vain henkilöille, joiden on tarpeen käsitellä tietoa asiakassuhteen hoitamisen tai palvelun tuottamisen ja ylläpidon vuoksi.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröity voi korjata syöttämänsä virheelliset tiedot itse Palvelun käyttöliittymän kautta tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään ja vaatimalla itseään koskevien virheellisten henkilötietojen korjaamista.

Helsinki: Salomonkatu 17 A
Joensuu: Kauppakatu 17 B
TOP